Resolució de 28 de desembre de 2020, de la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es determinen els dies de descans obligatori en la prestació de serveis de taxis en l’àrea de prestació conjunta de València per a l’any 2021, i s’aprova el calendari dels dies festius.

Resolució de 28 de desembre de 2020, de la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es determinen els dies de descans obligatori en la prestació de serveis de taxis en l’àrea de prestació conjunta de València per a l’any 2021, i s’aprova el calendari dels dies festius.

Enlaces