Resolució d’11 d’agost de 2020, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es revoca la resolució de 31 de març de 2020, per la qual es va deixar sense efecte per causes sobrevingudes la convocatòria per a l’exercici 2020, de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, s’acorda la represa de la tramitació de la convocatòria i s’amplia el termini de justificació.

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Resolució d’11 d’agost de 2020, per la qual es revoca la resolució de 31 de març de 2020, per la qual es va deixar sense efecte per causes sobrevingudes la convocatòria per a l’exercici 2020, de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana … Leer más

Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2020, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se convocan ayudas a Planes de reconversión y reestructuración colectivos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2020, por la que se convocan ayudas a Planes de reconversión y reestructuración colectivos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Resolución de 30 de julio de 2020, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se convocan ayudas a Planes de reconversión y reestructuración colectivos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Resolución de 30 de julio de 2020 por la que se convocan ayudas a Planes de reconversión y reestructuración colectivos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2020, del presidente del IVACE, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 25 de noviembre de 2019, del presidente del IVACE, por la que se convocan las Becas IVACE Exterior 2020 en materias relacionadas con la internacionalización de las empresas dirigidas a personas con titulación universitaria, y se convoca a las entidades de destino colaboradoras en el desarrollo de las mismas, con cofinanciación de la UE a través del Fondo Social Europeo.

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2020, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 25 de noviembre de 2019, por la que se convocan las Becas IVACE Exterior 2020 en materias relacionadas con la internacionalización de las empresas dirigidas a personas con titulación universitaria, y se convoca a las entidades … Leer más