Resolució de 21 de desembre de 2020, de la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual s’estableix el règim de servei i torns de descans obligatori en la prestació de serveis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme en l’àrea de prestació conjunta d’Alacant, durant l’any 2021.

Resolució de 21 de desembre de 2020, de la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual s’estableix el règim de servei i torns de descans obligatori en la prestació de serveis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme en l’àrea de prestació conjunta d’Alacant, durant l’any 2021.

Enlaces