Resolució de 30 de diciembre de 2020, de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant Resolució de 8 de maig de 2020, de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusiva, sobre les directrius per a organitzar els serveis socials d’atenció primària amb motiu de les fases de desconfinamiento de l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de Covid-19.

Resolució de 30 de diciembre de 2020, per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant Resolució de 8 de maig de 2020, sobre les directrius per a organitzar els serveis socials d’atenció primària amb motiu de les fases de desconfinamiento de l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de Covid-19.

Enlaces