Resolució de 22 de desembre de 2020, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es modifica el termini de presentació de la sol·licitud de pagament de les ajudes aprovades per la Resolució de 16 de març de 2020, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana per a operacions que finalitzen en la campanya 2020/2021, a l’empara del Programa de suport al sector vitivinícola espanyol 2019-2023.

Resolució de 22 de desembre de 2020, per la qual es modifica el termini de presentació de la sol·licitud de pagament de les ajudes aprovades per la Resolució de 16 de març de 2020, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana per a operacions que finalitzen en la campanya 2020/2021, a l’empara del Programa de suport al sector vitivinícola espanyol 2019-2023.

Enlaces