Resolució de 22 de desembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), pel qual s’aprova el marc regulador de les accions d’IVACE Internacional incloses en les polítiques de suport a la internacionalització empresarial (excloses les subvencions en concurrència competitiva).

Resolució de 22 de desembre de 2020, pel qual s’aprova el marc regulador de les accions d’IVACE Internacional incloses en les polítiques de suport a la internacionalització empresarial (excloses les subvencions en concurrència competitiva).

Enlaces