Resolució d’11 d’agost de 2020, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es revoca la resolució de 31 de març de 2020, per la qual es va deixar sense efecte per causes sobrevingudes la convocatòria per a l’exercici 2020, de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, s’acorda la represa de la tramitació de la convocatòria i s’amplia el termini de justificació.

Resolució d’11 d’agost de 2020, per la qual es revoca la resolució de 31 de març de 2020, per la qual es va deixar sense efecte per causes sobrevingudes la convocatòria per a l’exercici 2020, de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, s’acorda la represa de la tramitació de la convocatòria i s’amplia el termini de justificació.

Enlaces