Ordre 7/2020, de 10 d’agost, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es regula el sistema de descans obligatori i la limitació diària en la prestació del servei del taxi en l’àrea de prestació conjunta de València.

Ordre 7/2020, de 10 d’agost, per la qual es regula el sistema de descans obligatori i la limitació diària en la prestació del servei del taxi en l’àrea de prestació conjunta de València.

Enlaces