Decret 110/2020, de 7 d’agost, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de la concessió directa de subvencions urgents al sector del llibre per la Covid-19.

Decret 110/2020, de 7 d’agost, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de la concessió directa de subvencions urgents al sector del llibre per la Covid-19.

Enlaces