Subvenciones en el marco del Programa de asesoramiento a empresas en materia de internacionalización, cheque tutorías internacionalización

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions en el marc del Programa d’assessorament a empreses en matèria d’internacionalització, xec tutories internacionalització, a càrrec del pressupost de l’exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. [2020/1616] (DOGV núm. 8748 de 25.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1616

Enlaces