RESOLUCIÓ per la qual s’inscriu la modificació dels Estatuts del Col·legi Territorial d’Administradors de Finques d’Alacant

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2020, de la directora general de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual s’inscriu la modificació dels Estatuts del Col·legi Territorial d’Administradors de Finques d’Alacant en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians Professionals de la Comunitat Valenciana. [2020/1392] (DOGV núm. 8741 de 17.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1392

Enlaces