Modificació dels Estatuts de l’entitat Associació Valenciana d’Operadors de Màquines Recreatives (ASVOMAR)

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2020, de la Subdirecció General de Relacions Laborals , de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral , per la qual s’acorda el depòsit en l’Oficina Pública de Depòsit dels Estatuts de les Organitzacions Sindicals i Empresarials de la Comunitat Valenciana de la modificació dels Estatuts de l’entitat Associació Valenciana d’Operadors de Màquines Recreatives (ASVOMAR) i la seua publicitat. [2020/1370] (DOGV núm. 8741 de 17.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1370

Enlaces