Registre i publicació de l’acord de la comissió paritària del conveni col·lectiu de treball per a la Comunitat Valenciana del sector d’activitats diverses (codi conveni número: 80100165012019)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2020, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació de l’acord de la comissió paritària del conveni col·lectiu de treball per a la Comunitat Valenciana del sector d’activitats diverses (codi conveni número: 80100165012019) [2020/1321] (DOGV núm. 8741 de 17.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1321

Enlaces