Projecte d’Ordre de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana

Resolució de 13 de febrer de 2020, de la Secretària Autonòmica d’Universitats e Investigació, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’Ordrede la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. [2020/1461] (DOGV núm. 8741 de 17.02.2020) Ref. Base de dades 001634/2020

Enlaces