Projecte d’Ordre de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per al Suport a Persones Investigadores amb Talent – Pla GenT

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2020, de la secretària autonòmica d’Universitats i Investigació, sobre informació pública del projecte d’Ordre de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per al Suport a Persones Investigadores amb Talent – Pla GenT. [2020/1413] (DOGV núm. 8741 de 17.02.2020) Ref. Base de dades 001633/2020

Enlaces