Modificació dels Estatuts de l’entitat Federación Empresarial de Industrias Extractivas de la Comunidad Valenciana (FIECOVA)

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2020, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual s’acorda el depòsit en l’Oficina Pública de Depòsit dels Estatuts de les Organitzacions Sindicals i Empresarials de la Comunitat Valenciana de la modificació dels Estatuts de l’entitat Federación Empresarial de Industrias Extractivas de la Comunidad Valenciana (FIECOVA) i la seua publicitat. [2020/1323] (DOGV núm. 8745 de 21.02.2020) Ref. Base de dades 001752/2020

Enlaces