Bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc de la Comunitat Valenciana 2014-2020

ORDRE 3/2020, de 12 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 [2020/1546](DOGV núm. 8745 de 21.02.2020) Ref. Base de dades 001736/2020

Enlaces