Subvencions a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d’exclusió social en empreses d’inserció, mitjançant el finançament d’ajudes a les promotores de les empreses d’inserció, i en empreses ordinàries de treball per a 2020

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d’exclusió social en empreses d’inserció, mitjançant el finançament d’ajudes a les promotores de les empreses d’inserció, i en empreses ordinàries de treball per a 2020. [2020/1553] (DOGV núm. 8747 de 24.02.2020) Ref. Base de dades 001794/2020

Enlaces