Subvencions públiques destinades a la creació o el manteniment de les unitats de suport a l’activitat professional, com a mesura de foment de l’ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d’Ocupació

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la creació o el manteniment de les unitats de suport a l’activitat professional, com a mesura de foment de l’ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d’Ocupació, per a l’exercici 2020. [2020/833] (DOGV núm. 8733 de 05.02.2020) Ref. Base de dades 001270/2020

Enlaces