Subvenciones para las pymes de la Comunitat Valenciana a los planes de seguimiento y ejecución de los programas de tutorías de internacionalización

RESOLUCIÓ d’11 de febrer de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions per a les pimes de la Comunitat Valenciana als plans de seguiment i execució dels programes de tutories d’internacionalització, a càrrec del pressupost de l’exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. [2020/1787] (DOGV núm. 8750 de 27.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1787

Enlaces