Subvenciones destinadas a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad, en el ámbito de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ d’11 de febrer de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2020. [2020/1682](DOGV núm. 8749 de 26.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1682

Enlaces