RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, per la qual s’inscriu la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, de la directora general de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual s’inscriu la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians Professionals de la Comunitat Valenciana. [2020/810] (DOGV núm. 8732 de 04.02.2020)

Enlaces