Acord de pròrroga del conveni marc entre el Consorci Hospital General Universitari de València-Departament de Salut València Hospital General i l’Associació de la Malaltia de Chagas (ACHACOVA), per a la realització d’activitats d’interés general en l’àmbit de la prevenció, assistència, suport psicosocial, formació i sensibilització en la malaltia de Chagas

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, del director general de Relacions amb Les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica l’acord de pròrroga del conveni marc entre el Consorci Hospital General Universitari de València-Departament de Salut València Hospital General i l’Associació de la Malaltia de Chagas (ACHACOVA), per a la realització d’activitats d’interés general en l’àmbit de la prevenció, assistència, suport psicosocial, formació i sensibilització en la malaltia de Chagas. [2020/723] (DOGV núm. 8731 de 03.02.2020) Ref. Base de dades 001129/2020

Enlaces