Resolució de 23 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’addiciona un apartat al punt 9.3 del punt resolutiu primer de la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden noves mesures addicionals a la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Resolució de 23 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’addiciona un apartat al punt 9.3 del punt resolutiu primer de la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden noves mesures addicionals a la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Archivos

Enlaces