Modificació dels Estatuts del Col·legi Professional de Mediadors d’Assegurances d’Alacant

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, de la directora general de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual resol inscriure la modificació dels Estatuts del Col·legi Professional de Mediadors d’Assegurances d’Alacant. [2020/1452] (DOGV núm. 8745 de 21.02.2020) Ref. Base de dades 001758/2020

Enlaces