Modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Detectius Privats de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, de la directora general de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual s’inscriu la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Detectius Privats de la Comunitat Valenciana en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians Professionals de la Comunitat Valenciana. [2020/1227] (DOGV núm. 8739 de 13.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1227

Enlaces