INSTRUCCIÓ del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, per la qual es regula el Registre d’Activitats de Tractament de dades de caràcter personal

INSTRUCCIÓ de 20 de gener de 2020, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, per la qual es regula el Registre d’Activitats de Tractament de dades de caràcter personal. [2020/1156] (DOGV núm. 8737 de 11.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1156

Enlaces