Extracte de la Resolució de 6 de febrer de 2020, per la qual es convoquen ajudes dirigides a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d’R+D de caràcter no econòmic realitzats en cooperació amb empreses

Extracte de la Resolució de 6 de febrer de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes dirigides a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d’R+D de caràcter no econòmic realitzats en cooperació amb empreses, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. [2020/1318] (DOGV núm. 8740 de 14.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1318

Enlaces