Extracte de la convocatòria per a l’atorgament de préstecs bonificats per al finançament dels projectes empresarials desenvolupats per autònoms i microempreses la seu social, l’establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat de les quals es trobe a la Comunitat Valenciana

Extracte de la convocatòria per a l’atorgament de préstecs bonificats per al finançament dels projectes empresarials desenvolupats per autònoms i microempreses la seu social, l’establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat de les quals es trobe a la Comunitat Valenciana. [2020/1313](DOGV núm. 8741 de 17.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1313

Enlaces