Es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2020

Extracte de la Resolució d’11 de febrer de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2020. [2020/1388] (DOGV núm. 8742 de 18.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1388

Enlaces