Es convoquen subvencions a projectes de dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes de dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la Comunitat Valenciana, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020. [2020/1508] (DOGV núm. 8744 de 20.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1508

Enlaces