Es convoca, per a l’exercici 2020, el Programa de foment de la conversió en indefinits de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l’exercici 2020, el Programa de foment de la conversió en indefinits de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l’Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA). [2020/1336] (DOGV núm. 8742 de 18.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1336

Enlaces