CORRECCIÓ d’errades del Decret 1/2020, de 6 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics

CORRECCIÓ d’errades del Decret 1/2020, de 6 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics a través, principalment, de la instal·lació, el manteniment i la posada en funcionament de caixers automàtics en determinats municipis i nuclis de població en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2020/1394] (DOGV núm. 8740 de 14.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1394

Enlaces