Convenio colectivo del sector de la Construcción de las Illes Balears

BOIB - Butlletí Oficial de les Illes Balears

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos de las Illes Balears del Convenio colectivo del sector de la Construcción de las Illes Balears (código de convenio 07000335011981)

Es convoquen subvencions a projectes de dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la Comunitat Valenciana

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes de dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la Comunitat Valenciana, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020. [2020/1508] (DOGV núm. 8744 de 20.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1508

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Ajudes per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, a càrrec del pressupost de l’exercici 2020. [2020/1506] (DOGV núm. 8744 de 20.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1506

Ajudes per a plans d’industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors del calcer, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta – moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana 2018-2023

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2020, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria, per a l’exercici 2020, d’ajudes per a plans d’industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calcer, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta – moble i il·luminació, químic, automoció, … Leer más

Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la conservación-restauración e inventario de bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía

BOJA - Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Corrección de errores de la Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la conservación-restauración e inventario de bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía. (BOJA núm. 242, de 18.12.2019)