Subvencions destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d’exclusió social en empreses d’inserció

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen subvencions destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d’exclusió social en empreses d’inserció, per a 2020. [2020/1552] (DOGV núm. 8747 de 24.02.2020) Ref. Base de dades … Leer más

Coeficients aplicables en 2020 al valor cadastral a efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, així com la metodologia emprada

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

ORDRE 1/2020, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’estableixen els coeficients aplicables en 2020 al valor cadastral a efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, així com la metodologia emprada per a elaborar-los i determinades regles per a aplicar-los. [2020/1537] (DOGV núm. 8747 … Leer más

Consell Valencià de les Dones

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Informació pública del projecte de decret de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives pel qual es crea el Consell Valencià de les Dones. [2020/1598] (DOGV núm. 8745 de 21.02.2020) Ref. Base de dades 001776/2020

Modificació dels Estatuts de l’entitat Federación Empresarial de Industrias Extractivas de la Comunidad Valenciana (FIECOVA)

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2020, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual s’acorda el depòsit en l’Oficina Pública de Depòsit dels Estatuts de les Organitzacions Sindicals i Empresarials de la Comunitat Valenciana de la modificació dels Estatuts de l’entitat Federación Empresarial … Leer más

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

ORDRE 3/2020, de 12 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 [2020/1546](DOGV núm. 8745 de … Leer más

Es convoquen subvencions a projectes de dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la Comunitat Valenciana

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes de dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la Comunitat Valenciana, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020. [2020/1508] (DOGV núm. 8744 de 20.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1508

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Ajudes per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, a càrrec del pressupost de l’exercici 2020. [2020/1506] (DOGV núm. 8744 de 20.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1506

Ajudes per a plans d’industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors del calcer, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta – moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana 2018-2023

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2020, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria, per a l’exercici 2020, d’ajudes per a plans d’industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calcer, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta – moble i il·luminació, químic, automoció, … Leer más