Programa de foment de la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l’exercici 2020, el Programa de foment de la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l’Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de … Leer más

Subvencions públiques destinades a la creació o el manteniment de les unitats de suport a l’activitat professional, com a mesura de foment de l’ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d’Ocupació

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la creació o el manteniment de les unitats de suport a l’activitat professional, com a mesura de foment de l’ocupació per a la inserció de persones amb diversitat … Leer más

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, per la qual s’inscriu la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, de la directora general de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual s’inscriu la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians Professionals de la … Leer más

Acord de pròrroga del conveni marc entre el Consorci Hospital General Universitari de València-Departament de Salut València Hospital General i l’Associació de la Malaltia de Chagas (ACHACOVA), per a la realització d’activitats d’interés general en l’àmbit de la prevenció, assistència, suport psicosocial, formació i sensibilització en la malaltia de Chagas

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, del director general de Relacions amb Les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica l’acord de pròrroga del conveni marc entre el Consorci Hospital General Universitari de València-Departament de Salut València Hospital General i l’Associació de la Malaltia de Chagas (ACHACOVA), per a … Leer más

Es convoquen, per a l’exercici 2020, les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, regulades en l’Ordre 18/2017

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2020, les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, regulades en l’Ordre 18/2017. [2020/790] (DOGV núm. 8731 de 03.02.2020) Ref. Base … Leer más

Es convoquen, per a l’exercici 2020, les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, regulades en l’Ordre 18/2017, de 28 de setembre.

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2020, les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, regulades en l’Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia sostenible, Sectors Productius, … Leer más