Ayudas a las inversiones en mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrícolas

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2018, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es publiquen les ajudes concedides en la convocatòria 2017 a l’empara de l’Ordre 13/2016, de 6 de juny, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, finançades per FEADER, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

Enlaces