Ajudes per a plans d’industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors del calcer, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta – moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana 2018-2023

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2020, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria, per a l’exercici 2020, d’ajudes per a plans d’industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calcer, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta – moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana 2018-2023. [2020/1571] (DOGV núm. 8744 de 20.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1571

Enlaces